top of page

Stålbalk 

Balk är ett samlingsnamn för profiler utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner. Klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande H, därav namnet. Profilen består av två huvudsakliga lastbärare, så kallade flänsar, vilka sammanfogas av det så kallade livet. Vi beräknar stålbalkar som ingår i takkonstruktioner och bjälklag.

Klicka på balken för mer iformation

Stålbalk HEA

Stålbalk HEB

Stålbalk IPE

bottom of page