top of page

HEB Stålbalk

 

​Balk är ett samlingsnamn för profiler utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner.Klassisk profil i bärande byggnadsverk.

HEB står för Europeisk bredflänsprofil B. HEB-balken skiljer sig från HEA genom grövre godstjocklek och högre egenvikt. HEB-profilen har samma användningsområden som HEA och används främst i de fall man kan tillgodoräkna sig HEB-balkens kraftigare utförande vid dimensioneringen. Lagerstandard: HEB 100-600, längd 10100-18100 mm Profilen består av två huvudsakliga lastbärare, så kallade flänsar, vilka sammanfogas av det så kallade livet.


Stålsort: S355J2 EN 10025-2:2004

Finns i längd 10,1m/ 12,1m samtliga dim/15,1m/18,1m,<

Kontakta säljare då dimension beroende på längd varijerar.

bottom of page