Kontruktionsritningar
Byggnadslov

Konstruktion & Byggnadslov

Konstruktion

 

Vi kan hjälpa er med takstolsberäkningar och div beräkningar på bärande limträkonstruktioner som krävs för byggnadslov och byggsamrådsmöte.

Byggnadslov

Vi kan hjälpa er med byggnadslovsritningar vid:

>>Nybyggnad

>>Ombyggnad

>>Tillbyggnad

>>Påbyggnad vid taklyft då gamla taket ersätts med ny takkonstruktion

Det kan vara klokt att fråga oss om både konstruktionsritning och byggnadslovsritning då det annars kan bli dubbelt arbete och dubbel kostnad. Kontakta våra säljare för mer information.

Byggnadslovshandlingar

Konstruktionshandlingar

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 STOCKHOLMS TAKSTOLSFABRIK AB