top of page

IPE Stålbalk

Balk är ett samlingsnamn för profiler utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner.IPE-balk.Klassisk profil i bärande byggnadsverk.

IPE står för Europa-Profil I. IPE är den balkprofil som vanligen används när balken ska byggas in, till exempel i en vägg, och om det inte finns någon risk att balken kan vippa omkull. IPE-balken kännetecknas av att profilhöjden är betydligt större än flänsarnas bredd.

Flänsarnas insida sluttar dessutom en aning mot ytterkanten. Lagerstandard: 80-600, längd 10100-18100 mm Profilen består av två huvudsakliga lastbärare, så kallade flänsar, vilka sammanfogas av det så kallade livet.
Stålsort: IPE 80-140 S275JR, IPE 160-600 S355J2 EN 10025-2:2004

bottom of page