top of page

Säkerhetsklass 

Säkerhetsklass-1 innebär liten risk för allvarliga personskador , t.ex bjälklag över krypgrund.

Säkerhetsklass-2 innebär någon risk för allvarliga personskador, t.ex takstolar i småhus.

Säkerhetsklass-3 innbär STOR risk för allvarliga personskador , t.ex byggnaden bärande huvudsystem.

Säkerhetsklass-1 Yd=0,83.motsvarar en statistisk risk för brott på 1/10000

Säkerhetsklass-2 Yd=0,91.motsvarar en statistisk risk för brott på 1/100000

 

Säkerhetsklass-3 Yd=1,0 .motsvarar en statistisk risk för brott på 1/1000000

bottom of page