top of page

Takstolen beräknas efter nedan standardvärden om inget annat anges vid förfrågan. 

-Säkerhetsklass 2

-Klimatklass 2

-C/C avstånd 1200mm.

-Snözon 2,0 (Stockholm)

- Egentyngd yttertak 650N/kvm

(takpannor).

Beställaren ansvarar för att totalstabilitet uppfylls.

Vill du istället skriva ut en offertblankett och fylla i för hand, klicka på knappen så öppnas den i pdf format.

bottom of page