top of page

Råspont och papp

Undertak Råspont 20mm

 

-Säkerhetsklass

-Klimatklass 2

-C/C avstånd 1200mm mellan upplag.

-Snözon

-Egentyngd yttertak: 650N/kvm Normal

-Storlek lucka: 3600x530mm

-Kvm lucka: 1,92kvm

-Vikt: 19kg / st

-Vikt:9,9kg / kvm

-Tjocklek: 20mm

-Sammanfogning:Bleck på B-sida.

Pris: >100kvm, 79kr/kvm + moms

Använd alltid rätt infästning, se nedan

 

Råspontlucka för snabb taktäckning.

Vi kan i samband med takstolsbeställning även erbjuda material till det utvändiga taket så som 20mm råspont som färdiga takskivor eller fallande. 
Takpapp YAP2200 underlagspapp, strö- och bärläkt 25x50mm. 
Luckan finns i standardmått 530x3600x20mm 1,92kvm/st.

       Montage

 

 • Kontrollera alltid fuktkvoten före montering.

 • Luckorna är torkade med målfuktkvot 16% .

 • Normal Variation är att fuktkvoten varierar i intervallet 13-20%

 • Slå noga ihop luckorna för att udvika att spalt bildas vid eventuell rörelse i luckan. Detta kan ske när luckan torkar efter montering.

 • Säkerställ att luckorna inte utsätts för väta ell hög fukt vid montering.

 • Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek.

 • Täck luckorna snarast efter montering.Ventilera och avfukta för att undvika kondensluft inifrån huset.

 • Använd rostskyddad spik eller klammer vid montering.

 • Skivorna ska fästas i samtliga takstolar enligt nedan.

 

 

       Infästning

 

 • Brädans täckande bredd 68mm/78mm/91mm.
  Vid skarv 2 spikar /bräda och takstol.
  Utan skarv 1 spik/bräda och takstol.

 • Säkerställ att ingen kliver på luckorna som sticker utanför takstol.

 • Taket ska ha erfoderlig vindavsträvningsförband i form av vindskiva eller minst 45mm kantuppbyggnad som förbinder ytterkant på skivan.

       Undvik mögelangrepp

 

 • För att undvika mikrobiell påväxt skall träytor som är utsatta för fukt eller kondes målas direkt efter montering.

 • För målning rekommenderas respektive färgtillverkarens system för trä i utomhusmiljö.

 

  

       Ta hand om virket

 

 • Skydda och täck luckorna väl. Tillåt luftcirkulation.

 • Väta och fukt kan ge mögelskador. Solljus kan orsaka sprickbildning och missfärgningar.

 • Lägg aldrig virket direkt mot marken. Lägg virket väl ventilerat 15-30 cm ovan mark.

bottom of page