top of page

Takstolen beräknas efter nedan standardvärden om inget annat anges vid förfrågan.

-Säkerhetsklass 2

-Klimatklass 2

-C/C avstånd 1200mm.

-Snözon 2,0 (Stockholm)

-Egentyngd yttertak 650N/kvm (takpannor)

-Nyttiglast-2 underram 2500N/kvm

-Mellanbjälklag.

-Mittupplag.

Beställaren ansvarar för att totalstabilitet uppfylls.

Vill du istället skriva ut en offertblankett och fylla i för hand, klicka på knappen så öppnas den i pdf format.

bottom of page