Alla standardbalkar i lager upp till 12 meter.
 

Nyheter och förändringar för limträ 2015 

Övergången innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna:GL24c, GL28c, GL30c 
Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. 
De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015.

Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den
harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

 

Lilleheden Limträbalkar GL24c,GL28c,GL30c

Dimensioner:

  • 56mm

  • 66mm

  • 90mm

  • 115mm