top of page

Lasteffekt 

I moderna normer ,t.ex eurokoderna beräknas lasteffekten av de verkliga lasterna FÖRSTORADE med parialkoeficienter som beaktar OSÄKERHETEN i lastvärdena.Dessutom har man möjligheter att på lasteffekten ta hänsyn till risken för personskada och ekonomisk skada genom att öka eller minska lasteffekten beroende på effekterna av en kollaps. Konstuktionsdelens BÄRFÖRMÅGA beräknas med materialens dimensionerande HÅLLFASTHETSVÄRDEN. De dimensionerande hållfasthetsvärdena är materialets KARAKTERISTISKA värden dividerade med PARTIALKOEFICIENTER som beaktar OSÄKERHETEN i materialvärdena,dimensioneringen och utförandet. BÄRFÖRMÅGAN måste vara minst lika stor som LASTEFFEKTEN .

bottom of page