top of page

Kombiplåt/skarvplåt

Kombiplåt GNT-150 SK Skarvplåt

Skarvplåten 1,5 mm finns i bredder från 56 - 196 mm och i längder från 225 - 330 mm som standard. Skarvplåten används för att skarva överramar då konstruktionen annars kan bli för hög eller för lång att transportera.
Konstruktionen färdigmonteras på byggplatsen av beställaren, spikmönstret måste följas enligt förbandsritningen.
Spikantal avser varje sida, fylda hål från ena sidan och krysshål från andra sidan. Ankarspik 40x4,0mm

bottom of page