top of page

 GDPR (General Data Protection Regulation)

Information om behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddslagen GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Stockholms Takstolsfabrik har vidtagit åtgärder för att leva upp till den nya lagen så att ni som kund skall känna er trygga med oss som takstolsleverantörer.

 

Så här gallrar vi

Personuppgifter på offerter sparas max två år då detta är en vanlig tid för en byggprocess från offertförfrågan till att byggprojektet är slutfört.

 

Du har rätt att få information

Som kund har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i våra register. Du har också rätt att få dem rättade eller raderade. När det gäller raderande gäller undantag för CE- handlingar som faller under Arkiveringskravet.

 

Arkiveringskrav

Då våra produkter är CE- märkta och står under kontroll från myndighet faller vi under kravet att arkivera alla CE-handlingar. CE- handlingarna måste arkiveras utifrån gällande bestämmelser för beräknade konstruktioner såsom takstolar, limträbalkar etc.

 

Åtkomst

Uppgifter där personuppgifter förekommer hanteras av två ansvariga på Stockholms Takstolsfabrik. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till Redovisningsbyrå, Skatteverket eller annan myndighet om sådan skyldighet föreligger.

bottom of page