Bruksgräns


I bruksgränstillståndet försöker man beräkna så exakt som möjligt de deformationer , svängningar etc. som kan förväntas uppträda i konstruktionen.Man använder därför värden på laster och materialegenskaper som är vanligen förekommande.

På lastsidan betyder det att lasterna är lägre än i i brottsgränstillståndet och på materialsidan utnyttjas medelvärdena, det vill säga värden som förväntas underskridas i 50% av fallen vilket kan jämföras med brottstadiet underskridande i 5% av fallen.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 STOCKHOLMS TAKSTOLSFABRIK AB