Brottsgräns


I EN 1990 Kontrolleras vilkoret att byggnaden INTE KOLLAPSAR genom att en dimensionering utförs i BROTTSGÄNSTILLSTÅND och att vilkoret med oacceptabla deformationer etc. kontrolleras genom beräkning och dimensionering i BRUKSGRÄNSTILLSTÅNDET.

Definitionsmässigt är brottsgränstillstånd det stadium då en konstruktion eller en konstruktionsdel är på gränsen att kollapsa, då en konstruktion har uppnått sin maximala bärförmåga UTAN redovisning av samtidiga deformationer.

EXEMPEL: En takstol kan exempelvis böja ner flera decimeter vid dimensionering i brottsgränstillstånd utan att detta innebär att bärförmågan är uttömd. Det enda som beaktas är att takstolen håller så att takstolen inte kollapsar.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 STOCKHOLMS TAKSTOLSFABRIK AB