top of page

Specifika beteckningar, versala latinska bokstäver. 

Ce= Exponeringsfaktor som beror på den omgivande toppagrafin som kan vara inverkan av byggnader skog och terräng.
Ct= Termiski koefficient som beaktar värmeutsläpp genom taket.
Cesl= Koefficient för exceptionell snölast
A=Höjd över havet
Se= Snölast per längmeter på grund av överhäng (kNm 
Fs= Kraft per längdmeter pga glidande snömassa(kNm 


Specifika beteckningar, Gemana latinska bokstäver. 

b= Byggnadsverkets bredd (m)
d= snöteckets djup (m)
h= Byggnadsverkets höjd (m)
k= Koefficient som tar hänsyn till snöns oregelbundna form
ls= Längd av snöficka/snödriva eller längd på snöbelastad area (m)
S= Snölast på TAK (kN/m2
Sk= Karateristiskt värde för snölast på MARK för platsen i fråga (kN/m2


Specifika beteckningar, Gemana grekiska bokstäver. 

α =Taklutning (°)
β=Vinkeln mellan horisontalplanet och tangenten till bågtaket (°)
γ=Tunghet för snö (kN/m3
μ=Formfaktor för snölast
Ψ 0=Faktor för variabel last
Ψ 1=Faktor för frekvent värde av variabel last
Ψ 2=faktor för kvasipermanent värde av variabel last.

bottom of page