top of page

Bjälkstropp


Bjälkstroppen används t.ex. när träbjälkar ska kapas för att lägga in en stålbalk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golvbjälken. Beslaget är tillverkat av 2,0 ± 0,13 mm stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik. Beslaget kan användas vid klimatklass 1 och 2. Beslagets mått är 2x800x40.

 

Montering och kraftriktning

Bjälkstroppen monteras alltid med två beslag per förband. Kraften F1 angriper enligt figur 2. Avstånd mellan spikar och avstånd till virkeskant och virkesände ska följa de anvisningar som anges i svensk standard SS-EN 1995-1-1:2004, avsnitt 8.3. Stålbalkens bredd bör vara 200 mm. Träbjälkarna ska ha upplag på stålbalkens underflänsar. Träbjälkarna ska även kilas mot stålbalkens överflänsar. Spikarna ska fördelas jämnt. Spikarna får inte överlappar varandra mer än vad som anges i svensk standard SS-EN 1995-1-1:2004, avsnitt 8.3.1.1. Vid för tunn virkesdel kan kortare ankarspik eller ankarskruv användas, se handbokens inledande kapitel beräkningsförutsättningar.

Tabell 1.

 

Dimensionerande bärförmåga FRd i kN vid två beslag per förband.

FRd i Lastvarighetsklass k mod

Antal spik per beslag               P           L            M           S            I

5+5 spik                                    7,3       8,5          9,7        10,9      13,4

10+10 spik                               14         14          14          14         14

Dimensionerande bärförmåga

I tabell 1 anges dimensionerande bärförmåga vid två beslag per förband. Vid montering används ankarspik 4,0x40. Värdena i tabellen förutsätter att lägsta virkeskvaliten är C24 (ρk = 350 kg/m3). Vid virkeskvalitet C18 ska tabellens värden multipliceras med 0,95 och vid virkeskvalitet C14 ska tabellens värden multipliceras med 0,90.

bottom of page