top of page

Tabell 5.1 Rekommenderade värden på Ce för olika topografier

ExponeringsfaktornCe bör användas för bestämning av snölast på tak. Vid val av Ce bör man beakta framtida exploatering kring byggplatsen. Ce bör tilldelas värdet 1.0 om inget annat anges för aktuell topografi.

Topografi                 Ce

Vindutsatta              0.8

Normalb                  1.0

Skyddadc                 1.2

a) Vindutsatt topografi: plan, öppen terräng,vindexponerad i alla riktningar utan skydd eller med lite skydd av terräng, träd och högre byggnadsverk.

b) Normal topografi: områden där snön endast i undantagsfall blåser av byggnadsverk, avhängig terräng, andra byggnadsverk eller träd.

c) Skyddad topografi: område för det aktuella byggnadsverket är väsentligt lägre än omgivande terräng eller omgivet av höga träd och/eller omgivet av högre byggnadsverk.

Den nationella bilagan kan ge andra värden på Ce för olika topografier.

bottom of page